Elafibranor (GFT505) Powder - nowy lek na badanie leczenia NASH