IDRA-21 Dawkowanie proszku, okres półtrwania, korzyści, skutki uboczne i przegląd